Filling and capping machines for liquids, creams

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

CAM LA - Monoblok napełniający i zakręcający o ruchu przerywanym

CAM L60 - Monoblok dozująco-zakręcający

CAM L112/L212 - Monoblok dozująco-zakręcający o ruchu ciągłym

CAM LL - Monoblok napełniający dozujący

CAM TA - Monoblok zakręcający