CM | maszyna licząca

Schemat działania

layout

zakres formatowy maszyny