TA | monoblok zakręcający o ruchu taktowym

Schemat działania

Produkty

layout

zakres formatowy maszyny