B. L. Bag Line

B.L. Bag Line od początku swojej działalności była firmą wiodącą prym wśród producentów maszyn workujących do dużych formatów.
 
Od 1980 roku produkuje automatyczne maszyny do workowania wszelkich typów produktów z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. W efekcie pozwoliło to na ciągły rozwój firmy w ostatnich 30 latach jej istnienia.
 
Od początku jako pierwsi w swoim sektorze, B.L. Bag Line, wyprodukowała pierwszą włoską maszynę "Formuj, Napełniaj i Zamykaj". Pierwszą wagę zapewniającą realnie zapakować ponad 2300 worków na godzinę.
 
B.L. Bag Line jest idealnym partnerem w zakresie rozwiązywania problemów związanych z pakowaniem produktów.
B.L. Bag Line zajmuje się projektowaniem, realizacją i sprzedażą linii pod klucz i systemu nadzoru kompletnego procesu pakowania, mogąc zaspokoić bardzo szeroką gamę sektorów produkcyjnych: chemiczny, petrochemiczny, nawozowy (chemiczne i organiczne), budowlany, spożywczy i paszowy, oferując bezpośrednio lub w kooperacji z firmami projektowymi. B.L. Bag Line w swojej ofercie prezentuje maszyny w różnych rozwiązaniach technicznych dotyczących pakowania produktów stałych, płynnych i pylistych w worki z 2, 3 lub 4 zgrzewami, używając do formowania worków polietylenu, polipropylenu i materiałów laminowanych termozgrzewalnych, zaczynając od rękawa, lub rolki folii, oferując:

 • Wagi o wysokich wydajnościach w systemie netto zasilane grawitacyjnie, taśmowo lub śrubowo (w zależności od charakterystyki produktu do workowania);
 • Maszyny workujące "Formuj, Napełniaj i Zamykaj", z rolki rękawa lub prostej folii, będących w stanie zapewnić wysoką jakość i wydajność w pakowaniu nawet powyżej 2300 worków na godzinę;
 • Maszyny do worków wstępnie uformowanych;
 • Big Bag z wagą Netto lub Brutto;
 • Paletyzatory w systemie pracy od dołu lub od góry, ramię robota, lub system liniowy do pakowania worków, paczek, kartonów, wiader, itp.;
 • Owijarki do palet z ramieniem obrotowym lub stołem obrotowym;
 • Foliarki kapturowe do palet na zimo lub na gorącą;
 • Systemy kontroli i przemieszczania worków lub palet w cyklu produkcyjnym.         

Workowane produkty to:

 • Materiały plastikowe: PE, PP, HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, ABS, HIPS, PC, PBT, PS, PET, PA, PVC, PMMA, granulaty, mieszanki, etc.
 • Nawozy chemiczne: UREA, NPK, azotany amonowe (NH4NO3), azotany potasu (KNO3), siarczany potasu (K2SO4), fosforany potasu (K3PO4) etc.
 • Nawozy organiczne
 • Produkty chemiczne: żywica epoksydowa, kaprolaktam (C6H11NO), soda kaustyczna (NaOH), kwas szczawiowy (COOH)2, bezwodnik ftalowy (C8H4O3), chlorek amonu (NH4Cl), etc.
 • Pellets i ekogroszek opałowy
 • Sól przemysłowa, drogowa i spożywcza
 • Produkty dla budownictwa: mieszanki, piaski, żwir, granulat kwarcu, glinka ceramiczna, kit, zaprawa murarska, glina wzbogacona, granulaty marmuru, bituminy, glina czerwona, etc.
 • Żywność: ryż, fasola, kukurydza etc.
 • Karma dla zwierząt
 • Płyny niegazowane: woda, mleko, śmietana, soki owocowe, esencje zapachowe, etc.

Kampak, Campak, Blistrownica maszyna paletyzer pakowaczka, blistrowa blistrzarka maszyny termoformujące, nalewarka, zakręcarka rozlewaczka nalewaczka. Napełniarka, maszyna dozująca, kartoniarka pakowarka kartoniarka pozioma. Saszetkarka linie rozlewnicze owijarka, foliarka pakieciarka celofaniarka. Paleciarka paletyzator monoblok rozlewniczy, pakowanie artykułów sypkich, granulatów czyszczarka butelek. Maszyna rozpakowująca, konfekcjonowanie linie rozlewnicze, linie pakujące maszyny pakujące pakowanie. Napełniarka pakieciarka celofaniarka, blistrzarka maszyny termoformujące, kartoniarka pakowarka. Saszetkarka owijarka, czyszczarka butelek. Maszyna rozpakowująca linie rozlewnicze maszyny pakujące, monoblok rozlewniczy. Rozlewaczka konfekcjonowanie nalewaczka, blistrownica paletyzer, paleciarka paletyzator linie pakujące. Pakowanie maszyna dozująca. Linie rozlewnicze pakowaczka, nalewarka zakręcarka foliarka maszyna blistrowa. Pakowanie artykułów sypkich, granulatów Maszyna dozująca nalewaczka, pakieciarka nalewarka czyszczarka butelek blistrzarka. Saszetkarka maszyny paletyzer termoformujące konfekcjonowanie pakowanie artykułów sypkich, granulatów maszyna dozująca, maszyny pakujące rozlewaczka. Maszyna rozpakowująca kartoniarka pakowarka paleciarka: maszyny termoformujące linie rozlewnicze pakowaczka, owijarka, pakowanie. Napełniarka linie rozlewnicze paletyzator, blistrownica linie pakujące maszyna blistrowa foliarka zakręcarka monoblok rozlewniczy, celofaniarka. Saszetkarka linie pakujące, celofaniarka pakowanie artykułów sypkich, granulatów maszyny termoformujące paletyzer. Nalewaczka rozlewaczka blistrownica, pakieciarka maszyny pakujące. Nalewarka monoblok rozlewniczy nalewaczka, pakowanie napełniarka. Czyszczarka butelek linie rozlewnicze owijarka, paleciarka, zakręcarka kartoniarka foliarka. Maszyna blistrowa konfekcjonowanie pakowarka, pakowaczka linie rozlewnicze, maszyna dozująca. Maszyna rozpakowująca, owijarka maszyny termoformujące, blistrzarka paletyzator. Rozlewaczka, pakowanie nalewarka, kartoniarka linie rozlewnicze paletyzator. Czyszczarka butelek pakowaczka paletyzer maszyny termoformujące saszetkarka, linie rozlewnicze celofaniarka maszyna dozująca. Zakręcarka pakowanie artykułów sypkich, granulatów, blistrownica maszyny pakujące, maszyna rozpakowująca, monoblok rozlewniczy. Pakowarka maszyna blistrowa foliarka, blistrzarka, nalewaczka, pakieciarka. Paleciarka konfekcjonowanie linie pakujące owijarka napełniarka. Maszyna dozująca rozlewaczka, pakieciarka owijarka pakowanie, napełniarka paletyzer nalewarka. Blistrownica kartoniarka, nalewaczka, blistrzarka paleciarka foliarka. Linie pakujące, monoblok rozlewniczy owijarka, maszyny termoformujące. Linie rozlewnicze konfekcjonowanie zakręcarka pakowaczka, pakowarka czyszczarka butelek maszyna blistrowa. Maszyna rozpakowująca pakowanie artykułów sypkich, granulatów celofaniarka maszyny pakujące saszetkarka linie rozlewnicze paletyzator. Pakowaczka pakowanie artykułów sypkich, granulatów maszyny pakujące, czyszczarka butelek linie rozlewnicze, maszyny termoformujące monoblok rozlewniczy, paletyzator saszetkarka. Nalewarka maszyna rozpakowująca, kartoniarka konfekcjonowanie pakieciarka paletyzer linie pakujące, napełniarka linie rozlewnicze maszyna blistrowa, foliarka rozlewaczka celofaniarka maszyna dozująca. Pakowarka owijarka pakowanie zakręcarka, blistrownica nalewaczka paleciarka. Zakręcarka linie rozlewnicze linie pakujące, pakowanie artykułów sypkich, granulatów. Maszyna rozpakowująca linie rozlewnicze czyszczarka butelek, pakowarka celofaniarka pakieciarka kartoniarka, maszyny termoformujące napełniarka blistrownica. Maszyna dozująca paleciarka rozlewaczka, owijarka maszyna nalewarka, blistrowa pakowaczka nalewaczka. Maszyny pakujące saszetkarka, paletyzer paletyzator konfekcjonowanie monoblok rozlewniczy, linie rozlewnicze pakowanie foliarka blistrzarka. Foliarka paletyzator celofaniarka, pakowanie nalewarka blistrzarka paletyzer, maszyna dozująca nalewaczka blistrownica pakieciarka. Kartoniarka pakowaczka, czyszczarka butelek maszyna rozpakowująca, monoblok rozlewniczy. Zakręcarka, saszetkarka maszyny termoformujące, linie pakujące linie rozlewnicze, pakowarka maszyna blistrowa. Paleciarka konfekcjonowanie pakowanie artykułów sypkich, granulatów napełniarka rozlewaczka, maszyny pakujące linie rozlewnicze owijarka. Maszyna blistrowa konfekcjonowanie, pakowanie artykułów sypkich, granulatów linie rozlewnicze, paleciarka owijarka nalewarka, blistrzarka foliarka blistrownica. Pakowaczka linie rozlewnicze rozlewaczka napełniarka ,linie pakujące maszyna rozpakowująca. Paletyzer pakowanie, maszyny pakujące zakręcarka celofaniarka, saszetkarka pakowarka, paletyzator maszyna dozująca, monoblok rozlewniczy. Pakieciarka czyszczarka butelek, maszyny termoformujące, nalewaczka kartoniarka, automaty do workowania, maszyny workujące, workownice, maszyny bigbegujące, workownice big bag, pakowanie w worki, automaty do pakowania w worki, linie paletyzujące, paletyzatory, bag line, big bag, workownice do granulatów, workowanie kruszywa, workownica do peletu, maszyny do workowania, paletyzator do worków, foliarki kapturowe, owijarki do palet, foliarki do palet, paletyzowanie, workowanie granulatów, bigbagi, wagi workujące, wagi do workownic, maszyna do workowania